Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Vyfoť se a vyhraj

Vyhráváte rádi? Chcete pomáhat?

Tým Auto Trutnov si připravil pro fanoušky legendární značky Ford soutěž “Vyfoť se a vyhraj”. Soutěžit můžete od 1. 7. do 31. 8. 2019 a stačí málo, vyfotit se s vozem Ford nebo maskotem Stezky korunami stromů Krkonoš Emilem.

Rádi bychom touto cestou pomohli našim hendikepovaným kamarádům, proto jsme se rozhodli vytvořit kalendář pro rok 2020 z Vašich fotografií! Bude barevný, hravý, pozitivní a hlavně veselý, protože nám všem připomene, že radost a smích jsou zadarmo pro všechny.

Pokud Vám nevadí, že budete dělat radost druhým, zapojte se s námi do soutěže a vyhrajte hodnotné ceny :-)!

Výtěžek z této akce bude rozdělen mezi Klub Vozíčkáři Trutnov a Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních. Moc se těšíme, až to vše předáme!

Podmínky soutěže a výhry

Podmínky soutěže:

 1. Fotografie by měla být co nejvíce originální a bezpečná Vám, vozu i Emilovi.
 2. Fotografie sdílejte na Instagramu pod hashtagem #fordastezka, nebo zasílejte na e-mail auta@autotrutnov.cz.
 3. 12 nejoriginálnějších fotografií vybere naše porota složena ze členu týmu Ford a Stezky.

Výhry:

 1. Horské kolo
 2. Víkendový pobyt
 3. Zapůjčení vozu na týden s plnou nádrží
 4. Dárková taška + vstupenka na Stezku + SkiPas
 5. Dárková taška + vstupenka na Stezku + SkiPas
 6. Dárková taška + vstupenka na Stezku + SkiPas
 7. Dárková taška + vstupenka na Stezku + SkiPas
 8. Dárková taška + vstupenka na Stezku + SkiPas
 9. Dárková taška + vstupenka na Stezku + SkiPas
 10. Dárková taška + vstupenka na Stezku + SkiPas
 11. Dárková taška + vstupenka na Stezku + SkiPas
 12. Dárková taška + vstupenka na Stezku + SkiPas


Pravidla soutěže

§ 1 Soutěž, Podmínky
1.1. Soutěž je pořádána společností Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Trutnov 541 01 (dále jen AT) a společností Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o., č. ev. 350, Janské Lázně 542 25. Účast je zdarma a není závislá na nákupu zboží. Při účasti ve hře akceptují hráči tyto podmínky účasti. Účast je dobrovolná. Nárok na náhradu výdajů neexistuje.
1.2. Zúčastnit soutěže se může každý občan, který ke dni účasti dosáhl minimálně 18 let a má trvalý pobyt na území ČR. Soutěž je omezena na ČR.
1.3. AT a Stezka korunami stromů Krkonoše si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění. Soutěž probíhá od 01.07. do 31.08.2019, vylosování vítězů proběhne 01.10.2019, výherci budou následně kontaktováni telefonicky a následně uveřejněni na Facebookovém profilu Auto Trutnov s.r.o. a Stezka korunami stromů Krkonoše pod příspěvkem. AT a Stezka korunami stromů Krkonoše si vyhrazuje právo soutěž bez ohlášení zkrátit či prodloužit.
1.4. AT a Stezka korunami stromů Krkonoše si vyhrazuje právo ponechat a uschovat fotografie pro účely budoucí propagace. 

§ 2 Vyloučení ze soutěže
2.1. AT a Stezka korunami stromů Krkonoše si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty osoby, které poruší tyto podmínky, zejména v případě vícenásobné účasti a v případě, že budou poskytnuty nepravdivé informace.
2.2. Rovněž budou vyloučeny osoby, které používají nelegální prostředky nebo získají výhody nepovolenými manipulacemi.
2.3. Zaměstnanci Auta Trutnov a Stezky korunami stromů Krkonoše, stejně jako jejich rodinní příslušníci, jsou ze soutěže vyloučeni. 

§ 3 Předčasné ukončení soutěže
3.1. AT a Stezka korunami stromů Krkonoše si vyhrazuje právo kdykoliv, bez předchozího upozornění a bez udání důvodu, zrušit nebo ukončit tuto soutěž. Tuto možnost použije AT a Stezka korunami stromů Krkonoše zejména, pokud z technických důvodů, nebo z právních důvodů, nelze zaručit řádné provozování soutěže. Je-li toto ukončení způsobeno chováním účastníka, AT a Stezka korunami stromů Krkonoše může uplatnit nárok na náhradu škody, kterou tato osoba způsobila.
3.2. AT a Stezka korunami stromů Krkonoše si rovněž vyhrazuje právo zcela nebo částečně pozastavit soutěž, pokud vyvstanou obtíže, které ohrožují integritu soutěže.  

§ 4 Sekvence a organizace soutěže, vítězové, souhlas se zveřejněním
4.1. Soutěž probíhá v období od 01.07. do 31.08.2019.
4.2. Účast v soutěži je možná pouze prostřednictvím aplikace Instagram (https://www.instagram.com/) - pod hashtag #fordastezka nebo zaslání fotografií na e-mail: auta@autotrutnov.cz.
4.3. Každý uživatel se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Výhercem se může stát 1x za dobu konání soutěže.
4.4. Poté, co se uživatel stane „fanouškem“ stránek Auto Trutnov a Stezka korunami stromů Krkonoše, může začít soutěžit a sledovat příspěvky.
4.5. Příspěvky/obrázky musí být bez práv třetích osob. Pokud tomu tak není, účastník účastí v soutěži zprošťuje AT a Stezku korunami stromů Krkonoše od jakýchkoliv nákladů, které vznikly oprávněným nárokem držitele práv.
4.6. AT a Stezka korunami stromů Krkonoše si vyhrazuje právo přezkoumat každý obrázek porotou složenou z osob jmenovaných AT a Stezkou korunami stromů Krkonoše, a ty obrázky, které neodpovídají smyslu soutěže či jiným způsobem škodí nebo jsou nevhodné k účasti v soutěži, ze soutěže vyloučit.
4.7. Po ukončení soutěže bude vylosováno 12 výherců.
4.8. Předání výhry bude domluvenou s výherci po vylosování vítězů soutěže telefonicky na telefon, který účastník uvede AT nebo Stezce korunami stromů Krkonoše po kontaktování přes sociální sítě.

§ 5 Výhry
5.1. Horské kolo od společnosti Apache Bicycles (BP Lumen) (1. výhra)
5.2. Víkendový pobyt podle výběru od společnosti sAutoleasing (2. výhra)
5.3. Zapůjčení předváděcího (registrovaného) vozu dle vlastního výběru na týden s plnou nádrží zdarma (všechny ostatní vedlejší náklady si hradí výherci sami)       https://www.autotrutnov.cz/Vozy/Vyhledavani/2?Condition=2&VehicleTypeName=Osobn%C3%AD (3. výhra)
5.4. V případě následného zakoupení nového vozu získá bonus slevu 10.000,- Kč z ceny včetně DPH a 50% slevu na gumové koberce a ochranou vanu do kufru.
5.6. Dárková taška + vstupenka na Stezku korunami stromů Krkonoše + SkiPas (výhry 4. - 12.)
5.5. Výhra musí být využita ve stanovených lhůtách (v závislosti na dostupnosti). V případě, že výherce nebude moci svoji výhru využít v uvedeném období, nebude poskytnuta žádná náhrada.  

§ 6 Odpovědnost
6.1. Odpovědnost AT a Stezky korunami stromů Krkonoše v případě zavinění v dobré víře, úmyslné nebo hrubé nedbalosti, je pouze v souladu s právními předpisy. Při nedbalosti je AT a Stezka korunami stromů Krkonoše odpovědné pouze tehdy, pokud je porušena taková povinnost. V mírně nedbalostním porušení základní povinnosti, je odpovědnost omezena na typicky předvídatelné škody.
6.2. Výše uvedená odpovědnost za škody na životě, těle a zdraví účastníka, jeho zákonných zástupců nebo pomocníků, je pouze na základě úmyslného nebo nedbalostního porušení povinností ze strany AT a Stezky korunami stromů Krkonoše. Totéž platí i pro škody, na které se vztahuje zákon o odpovědnosti za výrobek nebo na základě podvodného jednání ze strany AT a Stezky korunami stromů Krkonoše. 

§ 7 Ostatní
7.1. Platí právo České republiky.
7.2. Pokud některá z těchto ustanovení jsou nebo se stanou neplatnými, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení.
7.3 Organizátorem soutěže na Instagramu je AT a Stezka korunami stromů Krkonoše. Tato akce není v žádném případě propojena s Instagramem a v žádném případě není podporovaná, potvrzená nebo organizovaná Instagramem. Příjemcem informací, které jste poskytli, není Instagram, ale AT a Stezka korunami stromů Krkonoše. Poskytnuté informace budou mít pouze požadovaný odběr v soutěži.

§ 8 Kontakt
8.1. Pokud máte dotazy, kontaktujte nás prosím na auta@autotrutnov.cz; info@stezkakrkonose.cz nebo v soukromé zprávě prostřednictvím naší stránky na Instagramu.  

§ 9 Podmínky ochrany osobních údajů
9.1. Klademe zvláštní důraz na ochranu osobních údajů a zacházíme s nimi důvěrně. Údaje jsou zjišťovány, zpracovány nebo používány jen v rámci zákonných ustanovení s dodržením právních předpisů zákona o ochraně osobních údajů a zákona o elektronických informačních a komunikačních službách a jsou chráněny použitím rozsáhlých technických a organizačních opatření.
9.2. Účastí v soutěži účastník výslovně souhlasí s tím, že AT a Stezka korunami stromů Krkonoše ukládá potřebné údaje jako jméno, e-mailovou adresu.
9.3. AT a Stezka korunami stromů Krkonoše dodržuje zákonná ustanovení na ochranu osobních údajů.
9.4. Všechna zaregistrovaná data podléhají vysokým bezpečnostním standardům (šifrování SSL), které zabraňují neoprávněnému přístupu a znemožňují jejich zneužití. Údaje nebudou použity pro jiné účely, zejména pro další reklamní účely.
9.5. IP adresa bude zpracována odděleně od osobních údajů. Tím je vyloučena identifikace osob.
9.6. Účastník má právo na bezplatné informace o údajích uložených k jeho osobě a může kdykoliv uplatnit právo na opravu, smazání a zablokování svých osobních údajů. V případě takových požadavků nebo dalších dotazů ke zjišťování, zpracování a využití osobních údajů se může účastník obrátit na společnost Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, Trutnov 541 01; Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o., č.ev. 350, Janské Lázně  542 25.

Novinky